การกำจัดหลอดเลือดด้วยเลเซอร์ไดโอด 980nm

  • เครื่องเลเซอร์ไดโอด 980nm กำจัดเชื้อราที่เล็บของหลอดเลือดมีลักษณะเฉพาะที่จะถูกดูดซึมด้วยน้ำและฮีโมโกลบินในลักษณะเดียวกันเนื่องจากเนื้อเยื่อมีน้ำในปริมาณมาก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เลเซอร์ศัลยกรรมจะถูกดูดซึมโดยน้ำเพื่อสลายเนื้อเยื่ออย่างเหมาะสมการดูดกลืนแสงของความยาวคลื่นเดียวกันโดยเฮโมโกลบินก็มีความสำคัญต่อการแข็งตัวของเลือดและสภาวะสมดุลที่ประสบความสำเร็จ